تماس با ما

تماس با ما

گالری

gallery-icon

خدمات مشاور

7
2013-09-11 10.39.02 [1600x1200]

معرفی شرکت صنعت دار مبین

شرکت مهندسین مشاور صنعت دار مبین در زمینه مشاوره ، مطالعات، طراحی،نظارت در ساخت وبهره برداری راه آهن در سال ۱۳۸۳ با مشارکت جمعی از پیش کسوتان صنعت ساخت راه آهن در تهران به ثبت رسیده ودرحال فعالیت می باشد. در این راستا رویکرد مستمر شـرکت مدیریت دانش بنیان با رعـایت حقوق کلیه ذینفعان اصلی شرکت (سهامداران، کارکنان و مشتریان) به منظور دستیابی به رشد سـودآور، ارتقاء بهره وری، خلق پروژه های متمایز و مبتنی بر نیاز روز مشتریان می باشد.

ارزش های بنیادی

  • التزام به مدیریت کیفیت و معیارهای فنی و مهندسی در ارائه محصول وخدمات فنی ومهندسی در صنعت راه آهن ومترو به منظور صیانت از سرمایه های ملی و فردی و ایجاد محیطی مساع در جهت بروز خلاقیت وابتکار مطلوب برای مشتریان ارزشمند شرکت .
  • صداقت، امانت داری و پایبندی به اصول اخلاق حرفه ای .
  • مسئولیت پذیری در قبال مشتریان، جامعه و تلاش در حفظ محیط زیست
  • تلاش در ارتقاء شرکت از طریق توانمند سازی کارکنان و بکارگیری اصول تعالی سازمانی .
  • توسعه فرهنگ کار گروهی به منظور انجام کامل و بدون نقص تعهدات شرکت تلاش و تأکید بر نوآوری مستمر در کلیۀ فرآیند های عملیاتی شرکت و تشویق کارکنان به اهتمام در آن .
  • تصمیم گیری بر مبنای بررسی و تجزیه و تحلیل علمی داده ها و اطلاعات.
  • رعایت نظم و انضباط سازمانی .